journalism.edu.np

Journalist's ParadiseJournalist's Paradise
.......................................

Students
 
..::Students::..
Master's Degree on Journalism and Mass Communication
Second Year 2061-Colleagues Information
 
  1-6 7-12 13-18 19-24 25-29 more

Baburam Gautam
Bashudev Baskota
Chiranjibi Shah
Ishwari Ojha
Kamal Aryal
Milan Dharel
Madhav P. Gairhe
Prakash Acharya
Prem Prasad Bhattarai
Pushkal Gautam
Rajendra Phuyal
Shailendra Sharma
Shyam Kumar Rai
Surendra Paudyal
Ujjwal Prajapati

Badrikaji Gurung
Buddhi Prasad Gautam
Deepak Khanal
Januka Mainali
Kiran Chapagain
Krishna Gautam
Nimesh Regmi
Prem K. Luitel
Purshottam Lamsal
Rajan Kumar Basnet
Ram Jung Pandey
Shree Ram Khanal
Suraj Adhikari
Tailendra Acharya